6 kwietnia 2022

I Love Latte

Ogólnie o zdrowiu

Leczenie zeza – na czym polega kuracja i jakie wymagania należy spełnić?

Szacuje się, że około 4 do 6% dzieci dotyka problem zeza jawnego, natomiast zez ukryty może dotyczyć nawet 50% populacji. Schorzenie to można zniwelować za pomocą ćwiczeń, okularów lub operacji chirurgicznej. Dowiedz się, na czym polega leczenie zeza w każdej z wybranych metod i kiedy warto zgłosić się do specjalisty.

Kto powinien się zgłosić na leczenie zeza?

Zez to schorzenie, które polega na nierównoległym ustawieniu gałek ocznych, a także utrudnionej kontroli ich ruchów. Dolegliwość ta ma charakter nerwowo-mięśniowy i mogą jej towarzyszyć trudności w zakresie widzenia jednym lub obojgiem oczu, które z czasem ulegają pogłębieniu.

Ze względu na kierunek odchylenia gałki ocznej zez dzieli się na:

  • zbieżny,
  • rozbieżny,
  • ku górze lub dołowi,
  • skośny.

Specjaliści wyróżniają trzy rodzaje zezowania:

  1. Zez ukryty (niewidoczny) – wynikający z zaburzeń napięcia wewnątrzgałkowego. Objawia się dopiero przy osłabieniu widzenia obuocznego np. podczas zmęczenia, choroby czy sytuacji stresowej. Najczęściej nie wymaga leczenia, chyba, że utrudnia codzienne funkcjonowanie.
  2. Zez jawny towarzyszący – w jego przebiegu widoczne jest stałe, nieprawidłowe ustawienie gałki ocznej.
  3. Zez jawny nietowarzyszący – inaczej nazywany porażennym, pacjent nie może ruszać okiem w kierunku porażonego mięśnia lub jest to znacznie utrudnione.

O kwalifikacji do leczenia zeza i doborze metody kuracji decyduje lekarz okulista, warto jednak zaznaczyć, że wcześnie podjęte kroki często zapewniają bardziej skuteczny przebieg kuracji. Szczegółowe informacje na temat leczenia zeza znajdziesz na stronie: https://wco.com.pl/korekcja-wzroku/leczenie-zeza/.

Leczenie zeza a ćwiczenia ortoptyczne i okulary korygujące

Okulary korygujące i ćwiczenia ortoptyczne oraz pleoptyczne należą do tzw. zachowawczego leczenia zeza. Metody te polegają na wytworzeniu fiksacji centralnej i właściwej lokalizacji wzrokowej zezującej gałki ocznej. Aby otrzymać dokładne zalecenia, należy udać się na badanie strabologiczne w celu oceny kątów zeza.

Skuteczne leczenie zeza? Wrocław korzysta z chirurgii

Zez może być również korygowany metodą zabiegową, która ma na celu równoległe ustawienie obu gałek ocznych. W zależności od specyfiki danej dolegliwości – zabieg chirurgiczny polega na wzmocnieniu lub osłabieniu mięśni gałkoruchowych.

Leczenie zeza Wrocław – postaw na specjalistyczne centrum okulistyczne

Chciałbyś zapisać się na leczenie zeza? Wrocław dysponuje najnowocześniejszą aparaturą medyczną i doświadczonymi specjalistami z zakresu okulistyki, a wszystko to w nowoczesnej placówce – Wrocławskim Centrum Okulistycznym, zlokalizowanym przy ulicy Zakładowej 11.